yl6809永利-yl6809永利官网

施密特触发器
样品申请 联系客服

施密特触发器光电耦合器,在输入电压的负向递减和正向递增两种不同变化方向有不同的阈值电压,从而使得它具有较强的抗干扰能力.

型号 外观图 封装 尺寸 VF R/F Time BVceo CTR Viso Vce(SAT) 截止频率 PDF 详情
L mm W mm H mm Typ(V) (μs) Min(V) (%) (Vrms) Max(V) kHz Download
H11L1 H11L1 6Pin DIP-DC 6.5 7.12 4.05 1.15-1.5 0.1/0.1 -- -- 5000 -- -- More